Relationell psykoterapi

Leg. psykoterapeut Karin Gustafsson

Om psykoterapi

Är det möjligt att må bättre?
Psykisk ohälsa beror nästan alltid på svårigheter med känslor. Vi lär oss hantera känslor under uppväxten och genom livet. När vi hamnar i en kris är det ofta för att ett gammalt sätt att hantera känslor i längden har fått negativa konsekvenser. Då behöver vi hjälp att lära nytt.

Personer som kommer till mig vet ofta mycket väl vad de skulle vilja ändra på hos sig själva, men klarar det inte. Det kan handla om att de har ångest, ibland för sådant som de vet inte är farligt. Att de upprepar samma negativa mönster i relationer, trots ihärdiga försök att bete sig annorlunda. Att de använder olika former av självskadebeteende, ätstörningar eller missbruk och inte kan sluta. Att de känner att livet är meningslöst. Många känner sig dåliga för att de inte mår bra och skäms för det. Många har kämpat länge ensamma och kommer inte vidare. Det är inte konstigt, eftersom de försöker göra något som ibland inte går att klara själv.

Känslor är inte alltid möjliga att styra med tanke och vilja. Om vi Istället lär om med känslan, så kommer förändringen av sig själv. I den terapeutiska relationen kan vi skräddarsy vad just du behöver känslomässigt för att lära på nytt.

Att må dåligt eller att ha psykisk ohälsa är tillstånd som kan kännas smärtsamt, djupt hopplöst och ensamt. Trots det finns alltid möjlighet till förändring. Jag ser det som att varje människa har en inneboende kraft som strävar efter helande och växt. Den kan ligga och vänta, som ett frö i jorden, ibland i årtionden. När rätt miljö uppstår börjar fröet att gro. Det är aldrig försent. Den psykoterapeutiska relationen utgör en möjlighet att tillsammans skapa en miljö där växandet får goda förutsättningar.

Vetenskapligt stöd
Psykoterapi är en behandlingsmetod som har gott vetenskapligt stöd. Vi vet bland annat att relationen mellan terapeut och individ är avgörande för terapins utfall. Därför är det viktigt att du hittar en terapeut som du känner dig så trygg som möjligt med.

Forskning visar att hjärnan förändras av psykoterapi. Nya nervkopplingar skapas av nya emotionella erfarenheter. Den terapeutiska relationen gör det möjligt att i ett tryggt sammanhang ta reda på vad du behöver och skräddarsy sådana erfarenheter. Läs mer om psykoterapiforskning på Psykoterapicentum.

Metoder
AEDP, Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy är en anknytningsbaserad och känslofokuserad metod. Den utgår från att stärka det i oss som fungerar väl för att sedan därifrån närma oss det svåra med omsorg och medkänsla. Det handlar om att uppleva känslor i kroppen och få stöd att låta dem ha sitt nödvändiga förlopp så att de kan förvandlas. Inget som känns dåligt är någonsin det sista steget. Läs mer på AEDP Sverige och AEDP Institute.

Relationell psykoterapi utgår från att de problem du stöter på i livet också uppstår i den terapeutiska relationen. Terapirelationen är en plats där du får hjälp att utforska i realtid och förstå vad som händer i dina relationer och att få nya relationella erfarenheter, läka och lära nytt. Läs mer på Svenska föreningen för relationell psykoterapi.

APT Affektfokuserad psykoterapi utgår ifrån att undvikande av känslor upprätthåller psykiska symptom. Att exponeras för känslor inom ramen för en trygg anknytningsrelation är nyckeln till behandlingsframgång. Läs mer på APT-Sweden.