Relationell psykoterapi

Karin
Länkar

 

r
Hjälp att förändra
r
 
 

Ibland fastnar man i livet och kommer inte vidare. Kanske har man drabbats av en kris eller brottas med svåra frågor. Man kan känna sig tom, ensam och nedstämd eller ha låg självkänsla, ångest och depression. Hur hopplöst eller svårt det än verkar vara finns det alltid möjlighet till förändring.

Människor formas i relationer och nyckeln till förändring ligger i nya erfarenheter av att mötas. I psykoterapi kan du utforska dig själv och de relationer som du formats av. Du kan hitta nya sätt att vara med dig själv och tillsammans med andra.

Jag erbjuder psykoterapi, krissamtal och stödsamtal. Varje kontakt inleds med två till tre orienterande samtal. Därefter beslutar du om du vill fortsätta.

 
Läs mer om hur jag arbetar.
R
 


 


Karin Gustafsson

 
 
karin.gustafsson @ relationellpsykoterapi.se