Relationell psykoterapi

Leg. psykoterapeut Karin Gustafsson

Så går det till

Att boka
Du tar kontakt via telefon eller e-post och bokar en tid. Du får gärna berätta kort vad du vill ha hjälp med, men det går också bra att göra det när vi ses. Vi träffas en till tre gånger och därefter bestämmer du om du vill fortsätta. Vi stämmer av regelbundet om var du befinner dig i processen.

Första mötet
Du berättar om vad du vill ha hjälp med och vi formulerar tillsammans vad det är vi vill uppnå. Du behöver inte veta exakt i förväg utan vi hjälps åt, det brukar bli tydligt när man pratar. Du får också en första upplevelse av hur jag arbetar och vi börjar att forma ett gemensamt sätt. Jag kommer att ställa frågor och du kan också ställa de frågor du vill.

Du kan få hjälp att:

  • känna dig mer trygg och stabil
  • hitta mer medkänsla med dig själv
  • slippa ångest och depression
  • förändra relationsmönster
  • fungera bättre i kärleksrelationer
  • bearbeta trauman
  • känna dig mer trygg som förälder
  • vara i en sorgeprocess
  • utforska existentiella frågor
  • lära känna dig själv och utvecklas

Pris
Priset är 1100 kr per 60 minuter. Ibland har jag möjlighet att ge rabatt till dig som är heltidsstudent, sjukskriven eller av andra särskilda skäl har svårt att betala.

Coachning kostar 1400 kr plus moms.

Återbudregler
Återbud lämnas senast 24 timmar innan, annars debiteras den bokade tiden. Det går fint att byta till zoom-möte om du t ex behöver vara hemma, men ändå klarar att prata.