Relationell psykoterapi

Leg. psykoterapeut Karin Gustafsson

Om mig

Jag har arbetat med psykoterapi i egen verksamhet sedan 2008 och som legitimerad psykoterapeut sedan 2014. Tidigare var jag anställd inom Stockholms stad och ansvarade för Kravatten – en mötesplats för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Jag erbjuder

 • Individuell psykoterapi.
 • Psykoterapi online via Zoom.
 • Psykoterapi på engelska.
 • Hbtqi-kompetens.
 • Handledning av arbete med unga vuxna inom socialpsykiatrin.

Så arbetar jag
Först och främst kommer jag att måna om att du känner dig trygg och förstådd. Jag arbetar integrativt och anpassar mitt val av metoder efter vad just du behöver.

Jag använder moderna psykodynamiska metoder som är vetenskapligt beprövade och verksamma. Framför allt jobbar jag med relationellpsykoterapi och affektfokuserad psykoterapi, särskilt AEDP – Accelerated Experiential Dynamic Psykotherapy. Läs mer om metoder.

Utbildning

 • Legitimerad psykoterapeut 2014, SAPU, Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning.
 • Fil. kand. i psykologi, 2012, Högskolan i Gävle.
 • Basutbildning i psykoterapi, steg I, 2007, SAPU.

Vidareutbildningar i urval

 • AEDP – Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, Level III, 2019, AEDP Institute.
 • Trauma och strukturell dissociation, Kathy Steele.
 • Handledning av socionomstudenter, 2014, Socialhögskolan Stockholm.
 • Från självkritik till omsorg om självet, Elisabeth Sanche, 2011, SAPU & SFRP.
 • Psykotrauma och strukturell dissociation, Ph.D. Onno van der Hart, 2009, Kris- och Traumacentrum.
 • Psychotherapy 2008. The Science behind the Art, Dr Allan Schore, 2008, Kris- och Traumacentrum.

Yrkeserfarenhet

 • Legitimerad psykoterapeut i egen verksamhet sedan 2014.
 • Psykoterapi som Steg I terapeut i egen verksamhet 2008-2014.
 • Stockholms stad, startat och drivit Kravatten – en mötesplats för unga vuxna med psykisk ohälsa, 2006-2016.
 • Handledning av socionomstudenter 2014-2015.
 • Återhämtningsprojektet på RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, 2006.
 • Informatör och projektledare inom olika miljöorganisationer och fackförbund.