Karin Gustafson - Psykoterapi
 

Hem

Pris

Vem är jag?
 
 Vem är jag?

Utbildning
Jag är legitimerad psykoterapeut med utbildning från SAPU, Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning.

Jag har vidareutbildning i AEDP - Accelerated Experiential Dynamic Psychoterapy.

Jag har en fil. kand. i psykologi samt basutbildning i psykoterapi, steg I från SAPU.

Yrkeserfarenhet
Jag har arbetat med psykoterapi sedan 2008 och som legitimerad psykoterapeut sedan 2014. Tidigare har jag arbetat inom Stockholms stad och ansvarat för en mötesplats för unga vuxna med psykisk ohälsa Kravatten. Jag jobbat i Återhämtningsprojektet på RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, som är en intresseorganisation för människor med psykisk ohälsa. Innan dess var jag verksam som informatör och projektledare inom olika miljöorganisationer och fackförbund.

Teoretisk hemvist
Min teoretiska utgångspunkt är ett relationellt perspektiv med affektfokus och anknytningsteori. Jag tänker psykodynamiskt i den meningen att jag utgår från att tidigare erfarenheter påverkar vad vi känner och tänker och gör idag.

Jag arbetar integrativt och använder relationell psykoterapi, affektfokuserad psykoterapi, AEDP och KBT. Jag är även inspirerad av EGO-state arbete.

Jag har HBTQ-kompetens.

Jag är medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum.

Jag samarbetar med

Malin Endredi
Cia Craméus
Christine Bertlin
Kristina Lindstrand
Magdalena BluhmePorträtt av Karin
Karin Gustafsson
Mottagning:
S:t Paulsgatan 8
118 46 StockholmTel: 073-992 10 87
 

www.relationellpsykoterapi.se