Karin Gustafson - Psykoterapi
 

Hem

Pris

Vem är jag?
 
 Hur går det till?

Vi träffas några gånger på prov för att känna om vi kan arbeta tillsammans. Om vi båda tror att det kan fungera gör vi en överenskommelse. Det vanliga är att träffas en gång i veckan och vi kommer överens om för hur lång period. Det kan vara allt från några få samtal till flera år, beroende på vad du själv vill, har möjlighet till och vad du vill ha hjälp med. Du har rätt att säga nej om du inte tycker att det känns bra och jag som terapeut kommer att avgöra om jag är rätt person att ge dig den hjälp du behöver.

Under det första samtalet får du berätta varför du vill gå i terapi, vad det är du vill ha hjälp med. Vi kommer sen tillsammans att utforska ditt inre och försöka förstå. Du får berätta om vad du känner och tänker och hur ditt liv ser ut. Ofta hänger svårigheter i nuet ihop med tidigare erfarenheter som påverkat vårt sätt att känna och tänka. Ibland går det inte att med tanken uppfatta dessa erfarenheter eller reflektera kring dem. Vi arbetar då med att sätta ord på upplevelser för att göra dem förståeliga och hanterbara.

Psykoterapeuten är en person som har kunskap om vad som kan hända inom en människa, mellan människor och om förändring.


Vem kan gå i psykoterapi?

Det finns många anledningar till att människor väljer att gå i psykoterapi, kanske lika många anledningar som människor. Det kan handla om ångest, depression, ensamhet, meningslöshet eller andra tillstånd som gör att du inte är tillfreds med livet. Kanske kan du inte förklara vad som är fel, men känner att något inte är som det ska. Det kan vara problem på arbetet eller i familjen. Kanske har du svårigheter i dina relationer eller svårt att skapa relationer. Det kan vara en akut kris som blivit svår att hantera själv som en skilsmässa, olycka eller ett dödsfall. Det kan också vara en vilja att förstå sig själv bättre, att utvecklas och få ett rikare liv.


Porträtt av Karin
Karin Gustafsson

Mottagning:
S:t Paulsgatan 8
118 46 StockholmTel: 073-992 10 87
 
 

www.relationellpsykoterapi.se