Karin Gustafson - Psykoterapi
 

Hem

Pris

Vem är jag?
 
 Vad är psykoterapi?

Psykoterapi behandling av psykiska problem genom samtal. Det innebär att få hjälp av någon som kan förstå dina svårigheter och har kunskap om hur du kan komma vidare i livet. Det är att tillsammans med terapeuten utforska känslor, tankar, beteenden och vad som ligger bakom det svåra för upptäcka nya sätt att förhålla dig till dig själv och andra människor.

Psykoterapi innebär också att få erfarenheter av att vara i en trygg och respektfull relation. Du får stöd i att bli mer accepterande inför dina egna känslor och behov så att du kan bli helare som människa och få större frihet att styra ditt liv. Psykoterapi är ett förändringsarbete där du får hjälp och där viljan till undersökande och förändring är viktig.

 


Porträtt av Karin
Karin Gustafsson
Mottagning:
S:t Paulsgatan 8
118 46 StockholmTel: 073-992 10 87
 
 

www.relationellpsykoterapi.se